Jhotwara Branch :115 Shri Ram Nagar B, Khirni Phatak Road, Jhotwara, Jaipur

Sodala Branch :Metro Pillar No. 68, 4 No. Dispensary, Sodala, Jaipur

Nandpuri(Sodala) Branch :Nandpuri main market,behind hotel Hilton, Hawa Sarak, Jaipur